Suuri Jeesus -tapahtumat

Suuri Jeesus -tapahtumat haluavat korottaa yhtä nimeä yli kaikkien muiden nimien. Haluamme yhdessä eri seurakuntina nostaa Jeesus-nimen yli seurakuntien, kirkkokuntien, puhujien, muusikoiden, pastorien, evankelistojen, jne. nimien yläpuolelle, sillä vain Jeesuksessa on jokaiselle ihmiselle pelastus.

Jokainen tapahtuma on avoin kaikille ja ilmainen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulemaan hyviä uutisia ja kohtaamaan elävä Jumala!

Tietosuojalausunto

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Voit olla huoleti, sillä tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Alla löytyvistä tietosuojaselosteista saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta. Kerromme tietosuojaselosteissa esimerkiksi:

  • Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten.
  • Milloin ja miten voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppanien kanssa.
  • Mitä oikeuksia sinulla on, ja miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan henkilötietojasi.

Tietosuojaseloste suurijeesus.fi käyttämistä henkilötiedoista.

1 Rekisterinpitäjä

Suuri Jeesus toimikunnan puolesta:

Tampereen Kristillinen Yhteisö - Helluntaiseurakunta
PL 165, 33201 Tampere
(03) 212 0210
[email protected]

2 Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

  • Voidaksemme käsitellä palautteita toimintamme parantamiseksi, kehittämiseksi ja myös vastataksemme kysymyksiin.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuudet turvallisuutta ja vastuullisuutta unohtamatta. Tällöin käsittelyn perustana on lakisääteinen velvoite. 

Verkkosivustoamme voi käyttää paljastamatta henkilötietojaan. Sivuston käyttö edellyttää henkilötietojen kirjaamista vain siinä tapauksessa, että tietoja tarvitaan palautteen, tuotteen tai palvelun toimittamiseen. Sivuston käytön aikana yrityksen palvelimille voi tallentua tietoja turvasyistä. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla Internet-palveluntarjoajan nimi, sen sivuston nimi, jolta on siirrytty sivustollemme, sivustot, joille on siirrytty sivustoltamme, sekä IP-osoite. Näiden tietojen perusteella voi olla mahdollista selvittää käyttäjän henkilöllisyys, mutta tietoja ei käytetä siihen tarkoitukseen. Sen sijaan tietoja käytetään ajoittain tilastollisiin tarkoituksiin, mutta sivuston käyttäjien henkilöllisyydet pidetään kuitenkin aina salassa.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Niistä lisää alla.

3 Tietolähteet

Saatamme kerätä ja tallettaa seuraavia tietoja toiminnan järjestämistä varten:

  • Sukunimi ja etunimet
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Keräämme nämä toiminnan järjestämisen yhteydessä tapahtuvissa asioinneissa.

4 Henkilötietojen käsittelijät

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamista tai muita käyttäjän hyväksymiä tarkoituksia varten, tietosuojasäännösten noudattaminen varmistetaan tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

5 Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Käytämme uutiskirjeiden lähettämiseen Yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua,  jolloin osa henkilötiedoista siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lue lisää MailChimpin henkilötietoasetuksista täältä.

6 Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita.

7 Rekisteriin merkityn oikeudet

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti salattuna sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse. Osaan tiedoista pääsee käsiksi vain vierailemalla toimipisteessä.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

5. Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen. Tiedot toimitetaan sinulle salattuna sähköpostina.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus silloin, kun se on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus peruutetaan, suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mikäli olet sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Muita manuaalisia ainestoja säilytetään niiden henkilöiden hallussa, joilla on tarvetta käyttää niitä toiminnan järjestämiseksi. Tällöin tiedot jaetaan vain siltä osin, kuin ne ovat hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Pääsy sähköiseen rekistereihin suojataan salasanalla sekä teknisillä että ohjelmallisilla keinoilla. Näitä keinoja ovat mm. lukitut ovet,  salasanat  laitteissa ja ohjelmissa (esim. pilvipalveluissa), ajantasainen virustorjunta kaikissa laitteissa, sormenjälkitunnistus puhelimessa ja salasanojen vaihtaminen säännöllisesti.  Tavoitteena on, että henkilötietoja ei tallenneta tietokoneelle, vaan ne tallennetaan  pilvipalveluun, jonne pääsy vaatii aina kaksinkertaisen kirjautumisen ja jonne vain rekisteristä vastaava henkilö voi kirjautua.

Evästeiden käyttö

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän selaimen välimuistiin. Evästeiden avulla palvelimen on mahdollista tunnistaa käyttäjän selain sivuston toiminnan tehostamiseksi ja käytön yksinkertaistamiseksi. Joillakin sivuilla evästeitä voidaan käyttää myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden määrittämiseen. 

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin vaihtaa selaimen asetuksia niin, että evästeet estetään tai niiden tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteystiedot

Jos sinulla on ongelmia, kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä.

Internet kehittyy jatkuvasti, joten myös tietosuojalausuntoon täytyy ajoittain tehdä muutoksia. Pidätämme itsellään oikeuden tehdä näitä muutoksia tarpeen vaatiessa.